Carl-Magnus Brodén

Carl-Magnus Brodén

Läkare och grundare

Internmedicinare och gastroenterolog, har arbetat inom både offentlig sjukvård och privat obesitasvård och driver nu den egna obesitaskliniken GB Obesitas Skåne. Arbetar dagligen med att coacha patienter före och efter sina operationer. Tror på att ta tillvara de chanser man får: ”You miss 100% of the shots you don’t take!” (W. Gretzky).