Joanna Lenner

Joanna Lenner

Dietist och grundare

Har sedan 10 år tillbaka arbetat med kost och hälsa i olika former. Bland annat som föreläsare, inom primärvård, specialistvård och  har drivit en stor digital hälsosida. Har de senaste åren varit verksam inom obesitaskirurgi på Sveriges största klinik och arbetar idag heltid med egenvårdslösningar för överviktsopererade.  Tror att vill man så kan man!