Tarmvred efter gastric bypass

Tarmvred efter gastric bypass
oktober 24, 2017 Carl-Magnus Broden
anatomin före och efter en gastric bypassoperation

Gastric bypass

Vid en gastric bypassoperation skapas en lillmage av översta delen av magsäcken, övriga magsäcken kopplas ur (den tas inte bort från kroppen, men maten passerar inte längre genom den). Till lillmagen ansluts en omkoppling av tunntarmen. Tarmomkopplingen ger dels viss s.k. malabsorption (man tar upp mindre energi ur maten i tarmen), men ökar även kroppens förbränning efter måltid. Omkopplingen förklarar även den dramatiskt positiva effekten på typ 2 diabetes efter en gastric bypass.

Hur tarmvred kan uppkomma

Den generellt mest kända och ofta fruktade komplikationen till en gastric bypass är tarmvred (ileus). Risken för tarmvred kommer av att man kopplar om tarmen inne i bukhålan -därmed skapas nya mellanrum (s.k. slitsar) mellan de olika tarmavsnitten. I dessa mellanrum kan övrig tarm komma i kläm och man får då tarmvred. Symtomen blir ofta buksmärtor, ibland även kräkningar. Tarmvreden kan komma och gå av sig själva, vilket kan göra tillståndet svårt att ”fånga” för sjukvården (smärtorna går över innan läkaren på akutmottagningen hinner t.ex. göra en skiktröntgen av buken), vilket även kan fördröja rätt diagnos och rätt behandling. Behandlingen är en ny operation, där man vid behov lägger tarmen rätt, samt syr igen slitsarna/mellanrummen ordentligt. Detta kan i rätt händer göras laparoskopiskt, alltså med titthålsteknik. Historiskt sett har dock ”rätt händer” kunnat vara ett av problemen, en del patienter har vare sig fått rätt diagnos eller behandling inom rimlig tid.

Slitsförslutning minskar risken

Risken för tarmvred har på senare år kraftigt minskat, från cirka 8-12% till idag kring 2-3%. Detta beror på att man numera stänger de s.k. slitsarna redan vid primära operationen, se t.ex. studie i Surgical Endoscopy 2017. På sikt kommer alltså tarmvred att bli ett allt mindre problem.

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*