Vikt och övervikt del 4 -fetmakirurgi

Vikt och övervikt del 4 -fetmakirurgi
augusti 28, 2018 Carl-Magnus Broden
anatomin före och efter en gastric bypassoperation

Efter att i tidigare delar ha talat om viktfysiologi (del 1), bantning och begreppet Bästa Vikt (del 2) samt attityder till övervikt/fetma (del 3), så ska vi nu prata om fetmakirurgi: gastric bypass och gastric sleeve.

Några (provocerande?) påståenden först

Fetmakirurgi är sjukvårdens mest effektiva behandling -alla kategorier.

Fetmakirurgi är ”värt det” även om man får en komplikation i början.

Fetmakirurgi är nästan alltid ”värt det” även om patienten efteråt inte fullt ut lyckas följa alla rutiner.

…vi återkommer till dessa längre ner.

Allmänt om fetmakirurgi

Operationerna är numera alltid laparoskopisk titthålskirurgi i full narkos. Själva operationstiden är kort, cirka 35 – 70 minuter beroende på klinik. Man stannar alltid till observation på sin klinik/sjukhus minst en natt. Ett problem förr var att kirurgin ofta riskerade att bli ”bara” en operation -idag tar kliniker generellt klart bättre ansvar för hela vårdförloppet innan och efter ingreppet. Patienten måste ju få en sportslig chans att leva rätt som opererad också! Här tror vi att digitala hjälpmedel är en del av ännu bättre coachning och uppföljning i framtiden, mer om detta i del 5 (BariBuddy är ju just en smartphone-app för överviktsopererade).

Så här fungerar gastric bypass och gastric sleeve

Gastric bypass innebär en omkoppling på insidan (men inga organ tas bort). Den har tre mekanismer: mindre magsäck för måltiderna, mindre hunger (kraftig minskning av svälthormonet ghrelin) samt mindre energiupptag ur maten i tarmen (så kallad malabsorption). Fördelar: mest beprövad, mest effektiv, potentiellt reversibel (man kan operera tillbaka till normal anatomi). Nackdelar: ”skarpare” (lättare för dumpingfenomen eller andra obehag om man ej har bra rutiner), 0,8-2,5% risk för tarmvred (s.k. slitsherniering) som oftast kräver reoperation, sämre vitaminupptag.

Gastric sleeve innebär enbart att man opererar bort 85% av magsäcken (här tas m.a.o. organ bort). Den har två mekanismer: mindre magsäck samt mindre hunger (alltså som ovan). Däremot är tarmen intakt. Fördelar: ”snällare” (operationen tolererar mer misstag innan man t.ex. får dumping), ingen ökad tarmvredsrisk, något bättre vitaminupptag (men ej normalt!). Nackdelar: mindre beprövad (långtidsdata saknas), mindre effektiv (man får göra mer av viktjobbet ”själv”), olämplig vid mycket refluxbesvär (halsbränna, sura uppstötningar av svårare grad). Kan ej reverseras som bypass kan.

Bägge operationerna är bra, bägge har nackdelar. Din läkare kommer att hjälpa dig att välja rätt.

Tumregler

Gastric bypass anses bäst vid högre BMI (40 och uppåt), samt oerhört effektiv om man samtidigt har exempelvis typ 2 diabetes eller sömnapnesyndrom med CPAP-behandling. Mindre lämpligt vid mycket tarmbesvär (inflammatorisk tarmsjukdom, sammanväxningar i buken, smärttillstånd).

Gastric sleeve anses bäst vid lägre BMI (30-35), samt vid uttalat känslig tarm, komplicerad svårstyrd medicinering, typ 1 diabetes, m.m.

BEST -studien

Viktigt att komma ihåg är att metoderna ännu inte är tydligt ställda mot varandra i en vetenskaplig studie -förrän nu. Svenska BEST -studien pågår nu och kommer att göra just detta. När den framöver är färdig kommer vi att ha klart starkare data att ta beslut ifrån. Bra!

Kirurgiska komplikationer

…har alla operationer. Så även dessa: Direkt postoperativt är blödning och läckage de allvarligare, bägge kan kräva såväl återinläggning som ny operation. I övrigt ses samma möjliga problem som vid all kirurgi: sårinfektion, trombosrisk (mycket liten), lunginflammation, osv. 10% får någon typ av problem under läkningsperioden, varav 3% får mer allvarlig komplikation. Dödligheten är extremt låg. Efter cirka 6 veckor är man fullt läkt, sleeve har då inga ytterligare rent kirurgiska problem. Bypass har tarmvredsrisken som nämndes ovan (o,8 – 2,5%) -dock fullt åtgärdbar med ny operation, bara man söker akuten i tid. (Läs mer om komplikationer i obesitaskirurgiregistret SOReg).

Vinster

Massiva vinster: bestående viktnedgång med allt vad det för med sig i självkänsla, socialt, ork och energi. Samsjuklighet lindras/botas/förebyggs: hjärtkärlsjukdom, typ 2 diabetes, sömnapnesyndrom, artros, PCOS/ofrivillig barnlöshet, huvudvärksproblem, höga blodfetter, leversteatos… PLUS att generella risken att dö i en cancersjukdom minskar med 50% (detta sista vet de flesta inte om).

”Värt det?”

Tillbaka till påståendena längst upp. ”Mest effektiva behandling”? Tveklöst, se uppräkningen här ovan. ”…även om man får en komplikation”? Ja starten blir naturligtvis tuffare om man får en komplikation! MEN den går i princip alltid att behandla och sedan har dessa patienter lika fina hälsovinster som de som aldrig fick problem.

Så den sista: ”..nästan alltid ”värt det” även om patienten efteråt inte fullt ut lyckas följa alla rutiner.” Antar att den provocerade mest? (Såklart skall inte alla opereras och det är aldrig bra att man inte sköter sig.) MEN betänk två saker: 1 även dessa går ner i vikt, inte så bra som de kunde gjort kanske -men klart bättre än de någonsin kunde gjort med annan metod! Och därmed får de också del av hälsovinsterna ovan. (Alternativet vore kanske ingen operation, fortsatt svår övervikt och senare typ 2 diabetes, hjärtinfarkt med efterföljande hjärtsvikt, artros och mycket mycket sjukvård/hemsjukvård/hemtjänst?). Och 2: följsamheten till läkemedelsbehandling (att ta sina tabletter som man skall) är i studier -håll i er nu -låga 33-52% (!!). Så att begära att just alla fetmaopererade alltid ska klara allt perfekt blir ju både orealistiskt och rätt orättvist -eller hur?

De dagliga rutinerna som opererad

…kommer vi till i del 5. Då fokuserar vi även mer på vad vår app kan göra. Vi ses då!

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*