Att nå sin bästa vikt -erfarenheter från studiebesök i Canada

Att nå sin bästa vikt -erfarenheter från studiebesök i Canada
januari 3, 2018 Carl-Magnus Broden

Överviktssjukdomen drabbar hela människan, oftast dessutom hela livet -enda undantaget är en framgångsrik magsäcksoperation (gastric bypass, gastric sleeve); men även magopererade patienter behöver sedan livslånga kontroller.

Detta ställer omfattande krav på vården av en överviktig patient, man behöver se hela människan och ha potentiellt livslångt perspektiv när man gör det.

Vår sjukvård blir ofta alltför uppdelad, en överviktig kan hamna inom primärvården, på överviktsmottagning, diabetesmottagning, sömnapnemottagning, kanske på en fetmakirurgiklinik. Ofta går man på flera av ovanstående parallellt. Mycket sällan pratar de olika instanserna effektivt med varandra, stort ansvar för allt läggs på patienten själv.

Medical Weight Management Centre

Förra våren fick jag tips om en klinik som behandlar övervikt med helhetsgrepp om problemet –Medical Weight Management Centre (MWM) i Vancouver, B.C., Canada. Centrat leds av dr Michael Lyon. I mitten av december åkte jag dit på studiebesök:

Man har hela British Columbia som upptagsområde (4,5 miljoner människor) och tar emot remisser från distriktsläkare, i nuläget har man cirka 3000 patienter inskrivna i de olika programmen. Första året som patient är intensivt. Man kommer på ett läkarbesök var tredje månad och får sin hälsa avseende övervikt behandlad -det kan vara matdagbok, moderna viktminskningsläkemedel, optimering av blodtryck, diabetes eller sömnapnesyndrom med CPAP. Samtidigt följer man klinikens program för gruppföreläsningar -i snitt en gruppträff kvällstid per vecka under 40 av de första 52 veckorna. Vid mitt besök var ett kvällstema ”Att hantera helgerna”, inför jul och nyår med alla dess onyttigheter och matinslag. Hela föreläsningsprogrammet inkluderar allt från näringslära, träning och överviktsfysiologi till vardags-KBT för att klara av sin vardag bättre i praktiken (Living Life To The Full, utvecklad av dr Chris Williams, psykiatriprofessor från Glasgow, Skottland). De som bedöms lämpliga för kirurgi får efter 3-6 månader gå över på särskilda operationsförberedande gruppföreläsningar, och när de bedöms redo slussas de vidare till ett samarbetande fertmakirurgicenter. Efter operationen och första 6 månadernas rent postoperativa läkning så kommer patienten tillbaka och fortsätter sedan ha kontroller vid MWM igen -livet ut.

Nå din bästa vikt!

Målet -för alla patienterna, oavsett kirurgi eller medicinsk viktbehandling -är att nå sin ”bästa vikt” (Best Weight). Vad är då det? Jo, den vikt du når genom att njuta av livet medan du lever, tränar och äter så sunt du förmår.

För vissa blir bästa vikten att sluta gå upp vikt mer (ofta enbart kost- och motionsregim), för andra måttlig viktnedgång (kost plus läkemedel), eller markant viktnedgång (magsäcksoperation). Fokus är på hur man mår och lever, patienten blir bara vägd när hen själv ber om det. Efter det intensiva första året är man sedan välkommen på fortsatt uppföljning så länge man vill.

Utopi? Ja, förutom att det alltså redan nu finns och fungerar! Vi kommer att ha fortsatt kontakt (de är intresserade av vår BariBuddy för sin del), följ med oss här på bloggen så missar du ingenting!

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*