Events om övervikt i Almedalen

Events om övervikt i Almedalen
juli 17, 2018 Carl-Magnus Broden

Baribuddy i Almedalen

BariBuddy hade representant i Almedalen i Visby 2-6 juli. Vi bevakade tre stycken seminarier som handlade om hälsa, vikt och övervikt. Det första hade titeln ”Fetmans höga pris -för individen och samhället” måndag kväll 2 juli, arrangerad av Riksförbundet HOBS och Novo Nordisk. IHE (Institutet för Hälsa- och sjukvårdsekonomi) presenterade sin rapport, som beräknar att fetma (BMI >30) kostar samhället i Sverige 25,2 miljarder kronor per år, övervikt (BMI 25-30) ytterligare 23,4 miljarder. Totalt 48,6 miljarder kronor alltså, en enorm summa. Trots detta är problemet övervikt fortsatt något som den drabbade personen mestadels tvingas bära och driva själv, gentemot sjukvård och samhälle. Kunskapsläget behöver bli bättre och attityder förändras.

Barns hälsa vs. övervikt

Tisdag förmiddag arrangerade Uppsala universitet eventet ”Barnens hälsa -vår framtid” med bl.a. Folkhälsomyndigheten och Generation Pep. Övervikt förekommer hos 20% av barn i Sverige, vilket är alarmerande inte minst eftersom kroppen så snabbt vänjer sig hormonellt vid den (över)vikt man har. Orsakerna är många, bl.a. bidrar hur vi utformar vårt samhälle i stort mycket: exempelvis har andelen barn som cyklar till skolan halverats sedan 1990, medan genomsnittligt kaloriintag ökat med 200 kcal/dag! Processade livsmedel är ofta en risk, t.ex. ökar artificiella sötningsmedel (i lightläsk m.m.) insulinnivåerna i kroppen -vilket vi blir hungriga av …lightläsk är alltså inte så ofarligt som man skulle vilja tro. Utvecklingen av övervikt behöver förebyggas direkt i starten av livet och alla måste vara med i detta. Goda exempel finns, Generation Pep presenterade några av sina vid seminariet, som att öka aktivitet i skolan.

Viktfysiologi, bemötande, kirurgi samt riktlinjer

På onsdagen deltog vår utsände (och tillika Aleris Obesitas dito) dr Broden i Dagens Medicins lunchseminarium om ”Fetma -vem tar ansvar för den bortglömda folksjukdomen?”, du kan se webbsändningen här. Besökarna och deltagarna fick en crash course i viktfysiologi (ni som varit på Aleris Obesitas infoträffar känner nog igen er!), bemötande och attityder mot överviktiga, hur kirurgi fungerar, samt fick diskutera hur vi ska göra för att nå en jämlik tillgång till fetmakirurgi för dem som behöver det. Nationella riktlinjer behövs! I kölvattnet av seminariet ändrade dessutom Region Skåne sina riktlinjer för vem som kan bli godkänd för offentlig operation, glädjande nog tas 5-årsregeln för BMI >40 bort, liksom regler kring tidigare bantningsförsök.

Sommarhälsningar från vår doktor i Almedalen,

Carl-Magnus

 

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*