När övervikt ger cancer

När övervikt ger cancer
oktober 4, 2017 Carl-Magnus Broden

Att övervikt är en stark riskfaktor för sjukdomar som typ 2 diabetes, hjärtkärlsjukdom och artros i lederna vet de flesta. Men tyvärr visar forskningsdata nu även allt fler cancerformer med direkt koppling till förhöjt BMI. Idag släpps en rapport från amerikanska CDC (Centers for Disease Control and prevention) som kommenteras i tidskriften JAMA med titeln ”Excessive Weight Gain, Obesity and Cancer. Opportunities for Clinical Intervention”. Man har gått igenom drygt 1000 vetenskapliga studier och finner samband mellan viktökning/övervikt/fetma och följande cancerformer: matstrupe, cardia (översta delen av magsäcken), tjocktarm och ändtarm, lever, gallblåsa, bukspottkörtel, livmoder, äggstockar, njure, sköldkörtel, postmenopausal bröstcancer, meningeom i hjärnan samt multipelt myelom (en blodmalignitet).

55% av all cancer hos kvinnor

CDC konstaterar att cancerformerna ovan i USA motsvarar 55% av all diagnosticerad cancer hos kvinnor och 24% hos män. Man oroas dessutom av att andelen yngre som insjuknar ökar. Resten av artikeln resonerar kring möjligheterna till primär prevention i samhället, alltså att samverka till att färre skall insjukna i övervikt från första början. Behandling av etablerad fetma nämns inte, men att fetmakirurgi är en mycket effektiv metod för minskad cancerrisk hos åtminstone kvinnor är väl beskrivet, se exempelvis här.

Sammanfattningsvis handlar alltså bestående viktnedgång inte bara om att minska sin risk för diabetes och hjärtkärlsjukdom, det handlar lika mycket om att undvika cancer.

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*