Läkemedel och övervikt

Läkemedel och övervikt
januari 3, 2019 Carl-Magnus Broden

Läkemedel är generellt fantastiska uppfinningar, som kan bota och kontrollera många sjukdomar. I princip alla mediciner har dock biverkningar. En av dem kan vara viktuppgång. I vissa fall är detta väl känt av både patient och läkare, som t.ex. i fallet kortison. Men listan är betydligt längre än så, vilket vi skall prata om nu.

Läkemedel som kan ha viktökning som biverkan

Mot allergi och inflammation: kortison (Prednisolon, Betapred, med flera).

Epilepsimediciner: Valproat, Gabapentin

Diabetesläkemedel: insuliner, Mindiab.

Läkemedel vid psykisk ohälsa: klozapin (Clozapine, Leponex), olanzapin (Zyprexa), risperidon (Risperdal), tricykliska antidepressiva (Mianserin m.fl.), Miratazapin, litium (Lithionit).

Östrogen och antiöstrogener: Prionelle, Diane, Mercilon, Neovletta.

Betablockerare: metoprolol (Metoprolol, Seloken).

Vad göra?

Om du lider av övervikt/fetma, alternativt är fetmaopererad och nu står på någon av läkemedlen ovan, så kan det vara så att din medicin bidrar till din viktproblematik. OBSERVERA att detta inte betyder att ni omedelbart skall sluta ta en av medicinerna ovan på eget bevåg! Däremot kan det vara så att ni skall diskutera er medicinering med er läkare vid nästa återbesök, kanske finns det andra behandlingsalternativ som inte riskerar ge viktökning?

Andra aspekter av läkemedel/sjukdomar vs. vikt att tänka på

Det finns situationer där underbehandling kan bidra till övervikt. Ett exempel är om man har hypothyreos (struma) med underfunktion av sköldkörteln och antingen inte vet om det, eller har för låg Levaxindosering. Detta ger då lägre förbränning i kroppen än normalt. Det finns även en del mer ovanliga endokrina (hormonella) sjukdomar som kan ge viktuppgång, exempelvis överproduktion av kroppens eget kortison (Cushings sjukdom).

Mer i ämnet kan du läsa i Läkemedelsboken!

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*