Så här fungerar vikt och övervikt, del 3

Så här fungerar vikt och övervikt, del 3
augusti 10, 2018 Carl-Magnus Broden

Detta bloggavsnitt kommer att handla om attityder till överviktskirurgi:

I del 1 och del 2 har vi pratat om kroppens viktfysiologi, bantning samt begreppet Bästa Vikt. Sammanfattningsvis: så fort en övervikt etablerats hormonellt i kroppen så fungerar inte bantning längre, då kroppen försvarar sig -förr eller senare går man upp alla kilon man gick ner i början (och mer därtill). Alltså en dålig nyhet: man ska sluta försöka banta, man kan inte lösa problemet själv. Två godare nyheter: detta är inte den enskilde överviktige individens fel -det är ren biologi. Och överviktskirurgi fungerar.

Har vi samma världsbild?

Innan vi går in på hur och varför kirurgin fungerar (i del 4!) måste vi dock fråga oss: Behövs det? Är det värt det? Det tenderar bero på vem man frågar. De avgörande frågorna är:

Är övervikt/fetma en biologisk sjukdom? JA säger vi som jobbar med det (och all forskning). NJA… DELVIS säger delar av sjukvård och samhälle. NEJ, det är självorsakat (och därmed blir detta ett moralproblem istället för en sjukdom), säger resten. Den sista gruppen är tyvärr störst i dagsläget -och även vanlig inom vården.

Är övervikt/fetma farligt? JA säger vi som jobbar med det (och all forskning, sjukdomen liknar t.ex. högt blodtryck -sällan akut farligt, men dominerande orsak till samsjuklighet och för tidig död på sikt. Exempelvis har en man med BMI 40 3,5 ggr ökad risk för död, en kvinna 2 ggr ökad risk).  NJA kanske på lång sikt, men oklart hur mycket (och det är ju oavsett ett självorsakat problem!) säger resten.

Är överviktskirurgi ”värt det”?

Ja, det beror ju på vad man svarat på de andra frågorna ovan, eller hur? OM det är en biologisk, farlig sjukdom så blir svaret odelat JA, även om man senare skulle få t.ex. en komplikation (överviktssjukdomen är ju farligare än komplikationen oavsett). OM man däremot ser det som en bara delvis biologisk sjukdom med tveksam farlighet, så är det bara värt det om allt går perfekt efter operation -alla biverkningar och komplikationer blir oacceptabla (denna hållning ser man hos vårdpersonal generellt, alltså de som ej direkt jobbar med överviktskirurgi. Allra mest negativa av alla inom vården brukar vara de som jobbar inom akutsjukvård -de ser bara opererade med problem, men aldrig alla de där det går bra…). OM man ser övervikt/fetma som ett självorsakat moraliskt karaktärsproblem så blir kirurgin ett försök till ”quick fix” -den överviktige borde ju ha klarat (banta bort) det själv! Igen är det denna sista grupp som tenderar att vara störst.

Att ”tala om  äpplen och päron…”

…antyder fotot längst upp, dvs. att prata förbi varandra och därmed inte förstå varandra, DET är det basala problemet vi måste reda ut, innan vi kan gå vidare. Alltså:

Är övervikt/fetma en sjukdom? Svar ja -det är väl belagt inom all forskning. Exempelvis accepterad som sjukdom av WHO samt American Medical Association.

Är övervikt/fetma farligt? Svar ja -det är en av de stora orsakerna till död i hela västvärlden inklusive stark koppling till ett tiotal cancerformer, hjärtkärlsjukdom, typ 2 diabetes, sömnapnesyndrom, artros, ofrivillig barnlöshet, PCOS, migrän och psykiska besvär.

Är överviktskirurgi ”värt det”? Svar ja -det är den enskilt effektivaste behandlande åtgärden (operation eller läkemedel) inom hela sjukvården -även om man har otur och får en komplikation (10% får någon typ av biverkan, varav en tredjedel är kirurgiska komplikationer. Mer om detta i del 4).

Du läste rätt. Samhället tjänar 8500 Euro per opererad patient och tio år, på minskad övrig sjuklighet och arbetsfrånvaro. Livskvaliteten går upp hos 95%, typ 2 diabetes försvinner hos 83%, generell cancerdödlighet minskar med 50%. Och så vidare. Läs mer här.

Varför har ingen berättat detta tidigare?

Ja, därför att man inte har rätt världsbild, som beskrivits ovan. Varför diskutera överviktskirurgi om övervikt är den enskildes fel och ansvar (”skyll dig själv!”), ingen riktig sjukdom och inte särskilt farligt?

Varför bemöts man fortsatt fel av sjukvården? Ja, gissa hur mycket utbildning de fått om övervikt och fetma när de studerade till läkare eller sjuksköterska? Ingen alls i princip (!).

I nästa avsnitt ska vi djupdyka i operationerna gastric bypass och gastric sleeve, för- och nackdelar, livsstilen efter operation, vad som krävs av den som vill opereras, med mera. Håll utkik!

 

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*